Veiligheidsinspectie

Iedere werkgever is wettelijk verplicht om voor een veilige werkplek te zorgen. FH-Safety is gespecialiseerd in veiligheidskeuringen van machines. Een van de taken van de Europese Unie is om richtlijnen op te stellen, welke de veiligheid voor werknemers moeten vergroten. Elke lidstaat van de Europese unie is verplicht deze richtlijnen binnen een gestelde periode in de nationale wetgeving op te nemen, in Nederland worden deze richtlijnen geïmplementeerd in de Arbowet.